Teamet

TANDLÆGE KRESTEN MIKKELSTRUP

KM grå 5

Jeg er uddannet på Århus Tandlægeskole i 1977 og har været medejer af klinikken på Søndergade 2.c siden 1981.
Udover mit arbejde som tandlæge, har jeg været politisk aktiv i Østjysk Tandlægeforening fra 1986-2005.
I årene 1996 til 2004 sad jeg i bestyrelsen med titel af kasserer for Tandlægeforeningens Tryghedsordninger. Man forvalter dagpenge- og forsikringsordninger.
Siden 1988 har jeg desuden arbejdet med klagesagsbehandling, dels som besigtiger, dels som tandlægenævnsmedlem.
Nu er jeg klagevisitator ved Region Midtjylland, hvor jeg arbejder med sagsforberedelse og rådgivning af parterne i klagesystemet.
I årene 2001 til 2004 var jeg tandlægekonsulent for Det Sociale Nævn ved Århus Statsamt.
Jeg er, som alle tandlæger på klinikken, en flittig kursus-deltager.


TANDLÆGE GITTE AGERBÆK

gitte grå 1

Jeg er uddannet på Århus Tandlægeskole i 1987 og har været medejer af klinikken på Søndergade 2.c siden 2004. Min alsidige erfaring indenfor tandlægefaget har jeg opbygget gennem mange år. Fra 1987-97 arbejdede jeg i Ålborg primært på klinikker i privat praksis, lidt i børnetandplejen, samt som lærer for klinikassistenter på Mesterlæren. I 1997 flyttede jeg til Silkeborg og har hele tiden arbejdet deltids i privat praksis. Derudeover har jeg arbejdet supplerende i 1½ år i børnetandplejen i Sejs. Fra 2001 til 2004 har jeg desuden været lærer på Århus Tandlægeskole, hvor jeg har undervist de tandlægestuderende i alle typer af tandlægearbejde. Dette var vigtige år, da man dygtiggør sig utrolig meget ved at skulle formidle sin viden, samt ved at skulle være ansvarlig for at eleverne formår at aflevere deres tandlægearbejde i højeste kvalitet.
Jeg er, som alle tandlæger på klinikken, en flittig kursus-deltager.


TANDPLEJER HENRIETTE HAISLER

henriette 5

Henriette er uddannet fra SKT i Århus sommeren 2015.
Hun er på klinikken hver mandag, hvor hun kan tilbyde sin hjælp med undersøgelser, tandrensning, forebyggende behandlinger og parodontosebehandling.

KLINIKASSISTENT MARIANNE MADSEN

madsen grå 2

Marianne er uddannet på klinikken på Søndergade 2.c. i 1986, og hun har fulgt klinikken og patienterne hele vejen siden da. Marianne er vores effektive og omsorgsfulde grundstamme i receptionen, hvor hun varetager telefonen og administrationen af kontoret. Hvis du har specielle behov, f.eks hjælp til at søge tilskud hos kommunen eller andet, hvor du vil være sikker på at træffe Marianne, bedes du ringe mellem 8-12 (dog ikke onsdag i ulige uger, hvor Marianne har fri.)
Marianne følger klinikkens løbende efteruddannelse.


KLINIKASSISTENT MARIANNE PERSSON HESEL

marianne grå

Marianne er uddannet på klinikken på Søndergade 2.c i 1986, og hun har ligeledes fulgt klinikken og patienterne hele vejen siden da. Udover assistance ved stolen, primært hos Kresten, er Marianne at finde i receptionen og sterilisationen. Marianne er derudover vores engagerede projektmager, som er meget aktiv i den videre udvikling af klinikken. Marianne følger klinikkens løbende efteruddannelse.


KLINIKASSISTENT RIKKE BRANDT PEDERSEN

rikke grå 5

Rikke er uddannet på klinikken på Søndergade 2.c i 1989, og hun har ligeledes fulgt klinikken og patienterne hele vejen siden da. Udover at assistance ved stolen, primært hos Gitte, er Rikke at finde i receptionen og i sterilisationen. Rikke er derudover vores dygtige hygiejne-expert, som er fantastisk til at have overblikket, at sætte fingeren på de vigtige steder og til hele tiden at udtænke nye løsninger, således at hygiejnen og effektiviteten altid er i top.
Rikke følger klinikkens løbende efteruddannelse.


KLINIKASSISTENT-ELEV LARS HILTON

lars

Lars  kommer fra Herning. I forår  2017 startede han på grundforløbet på Herningsholm tekniske skole som klinikassistent. Lars begyndte at arbejde her på klinikken sommeren 2017. Uddannelsen tager ialt 3 år. Under forløbet skal han på skole 2×6 uger. Udover at assistere ved stolen, er Lars at finde i receptionen og i sterililsationen. Derudover har Lars ansvaret for udstøbning og beslibning af gibs-tandmodeller. Lars følger også klinikkens løbende efteruddannelse udover den normale skole for klinikassistent-elever i Herning .